Γ. Γιαννέλος - Γ. Θανόπουλος
Εργαστήριο : Ρωμανού 22, 13121 Ίλιον
Έκθεση : Μεθοδίου & Επιφανείου, 13121 Ίλιον


Τηλ : 210 2619719

         6945 463258


Fax : 210 2619719

Email : info@epipla-sofas.gr  


ή συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας